Braun
 
Braun

Weingut Braun se nachází v Německu ve vinařské oblasti Pfalz.

Pěstování vína má v rodině Braun velmi dlouhou tradici více než dvě století, přesto se jedná o velmi mladé
vinařství. První kroky ve zpracování vína byly učiněny až po druhé světové válce v roce 1950 v Ellerstadtu. Vinařství Braun v dnešní podobě vzniklo v polovině sedmdesátých let spojením dvou původních vinařství dvou majitelů se stejným příjmením Braun, kteří do té doby nebyli ani příbuzní ani manželé.

Vinařství v Ellerstadtu bylo založeno po válce Fritzem Braunem, otcem dnešní provozní ředitelky Brunhilde Braun. Její budoucí manžel, který se shodou okolností jmenuje také Fritz Braun a pochází z Meckenheimu, založil své vinařství v Meckenheimu v roce 1971. V následujících letech pak bylo vinařství z Meckenheimu kompletně přesunuto do Ellerstadtu. Po smrti Fritze Brauna seniora v roce 2006 byla polovina vinic Vinařství Braun, nacházející se v Ellerstadtu uzavřena. V současné době se odehrává další generační obměna, když vinařství přebírá sedmá generace, bratři Martin a Michael Braunovi. Vinařství Braun spravuje přibližně 40 ha nejlepších vinic v okolí měst  Meckenheim a Ellerstadt. Přímo ve vinařství se vyrábí v průměru asi 300 000 lahví ročně.

Filozofií Vinařství Braun je myšlenka, že kvalita se vyrábí ve vinici. Jedná se především o zaměření na základní faktory a dosažení kvality svědomitou disciplínou, spoustou citu, ochranou životního prostředí a péčí o révu vinnou do posledního detailu. Ve Vinařství Braun jsou přesvědčeni, že nejlepší hrozny zrají na pečlivě pěstěné vinici. Pouze zdravé a kvalitní hrozny mohou být zpracovány v nejlepší vína ve sklepě, proto v procesu výroby vína respektují tvrzení "méně je více".

Vysoká kvalita je pro Vinařství Braun nejdůležitější, protože jen tak se mohou odlišit od anonymní masové produkce a soutěžit na konkurenčním trhu s vínem. Proto rodina Braun a jejich zaměstnanci investují mnoho času, disciplíny a přesnosti jak do pěstování hroznů ve vinici, tak do zpracování vína ve sklepě.

www.braun-wein-sekt.de

  • Pfalz

Na území Pfalz, dlouhém asi 80 km, je přibližně 23 400 hetarů vinic, a tak je druhou největší vinařskou oblastí Německa. Půvaby krajiny z ní učinily oblíbený turstický cíl. Také z hlediska historie vína má region co nabídnout, neboť početná, v nedávné minulosti objevená a zrestaurovaná lisovací zařízení, která byla po dlouhá staletí ukryta pod révovými keři, dokazují, že na svazích Pfalzského lesa pěstovali révu vinnou již Římané.

Nejjižnější část regionu je hned po Bádensku nejslunečnějším a nejteplejším německým vinařským regionem. V polohách obzvláště chráněných před studenými větry, jako třeba v kotlině nedaleko Birkweileru u Landau, má někdy vegetace již takřka jižní rysy. Také rozmanité půdní formace vycházejí vstříc výrazové síle vín. Barevný pískovec, jíl, slín, pestrý slín, lasturový vápenec, porfyr, žula a břidlice - snad žádný z druhů půd, na kterých se daří révě, ve Pfalzu nechybí. 

Z pohledu vinařského zákona se Pfalz člení na dvě oblasti, i když vlastně musíme rozlišovat tři: nejsevernější třetina, Deutsche Weinstrasse, sahá od hranice s Porýní-Hesenskem u Wormsu až po Grünstadt, druhá z nich, Mittelhaardt, až na jih k Neustadtu, a konečně poslední, Südliche Weinstrasse, dosahuje až k harnici s Alsaskem u Wissembourgu.

BAZAR VÍN 11.5.2019
novinka
Nastupují nové ročníky a částečná obměna sortimentu si vyžaduje velkou jarní čistku ve skladu!
28.04.2019
Novinky z Německa
novinka
Německá vína jsou známa především díky odrůdě Riesling, která má pravděpodobně původ v povodí řeky Rýn....
28.03.2019
Vinařství Petr Kočařík
novinka
Vinař Petr Kočařík tvoří seriózní a sofistikovaná vína s velkým potenciálem zrání.
27.02.2019