Zámecké vinařství Bzenec
 
Zámecké vinařství Bzenec

Zámecké vinařství Bzenec se nachází ve vinařské oblasti Morava, podoblast slovácká.

Píše se rok 2007 a Moravské vinařské závody Hukvaldy, vinařství s více než 80 letou historií, přesunuly své sídlo na novou, vinařsky atraktivní adresu. Nové prostory v areálu bzeneckého zámku přímo vybízely k zakoupení a důstojné obnově historických vinařských prostor, které již několik let  zely prázdnotou. Bez ohledu na zavedený obchodní název Moravské vinařské závody Hukvaldy se přestěhováním veškerých aktivit do historických sklepů na zámku v Bzenci vykrystalizovala jejich nová identita  a přijaly nový název své společnosti – Zámecké vinařství Bzenec. Tímto krokem Zámecké vinařství Bzenec převzalo historickou štafetu výroby vína po Moravských vinařských závodech s.r.o. V praxi to znamená, že všechna vína, ke kterým jste si v posledních letech našli cestu a která se stala součástí Vašeho života, se nadále vyrábějí ve sklepích bývalých Moravských vinařských závodů s.r.o., dnešním Zámeckém vinařství Bzenec. V současné době Moravské vinařské závody, nejen svým jménem, zaštiťují a sdružují významná vinařství moravského regionu, jako například již zmíněné Zámecké vinařství Bzenec, Vinařství Mikrosvín Mikulov, Vinařství Mikulčice, či Diana Moravia.

www.zameckevinarstvi.cz

  • Slovácká vinařská podoblast 

Je tvořena částmi okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Břeclav, Zlín a Kroměříž. Zahrnuje 117 vinařských obcí. 

Vinařská podoblast slovácká je nejrozsáhlejší a také nejpestřejší z našich vinařských podoblastí, zahrnuje nejvýchodnější a nejsevernější území jižní Moravy a díky tomu má velmi různorodé přírodní podmínky. Na jihu u Břeclavi se dotýká hranic s Rakouskem i Slovenskem. Vinohrady jsou vysázeny jak v údolí řeky Moravy, tak i ve velmi členité a skoro zapomenuté kopcovité krajině Bílých Karpat, ale také na jižních svazích Chřibů a Ždánického lesa. Vůbec nejsevernější moravské vinice, pak najdete v okolí Uherského Hradiště, které také do této oblasti patří. Svébytný charakter severovýchodní části ovlivňují právě Bílé Karpaty, díky nimž zde panují vyrazně odlišné půdní a mikroklimatické podmínky, než jaké běžně najdeme na jižní Moravě. Zatímco místní půdy, jejichž podloží tvoří vápencové usazeniny, vrstvy pískovců a jílovců, jsou těžší, na teplejším jihu v údolí řek Moravy a Kyjovky převládají půdy lehčí. Stejně pestrá, jako jsou přírodní a geologické podmínky této podoblasti, je i nabídka odrůd, které se zde pěstují a v konečném důsledku samozřejmě i slováckých vín. Daří se tu Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému i šedému, Mülleru Thurgau a Muškátu moravskému. Právě tato dnes známá a populární odrůda ze Slovácké vinařské podoblasti pochází. Byla totiž vyšlechtěna ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích. Ještě jedna dnes již dobře známá typická moravská odrůda ze Slovácka pochází. Je to Cabernet Moravia, který byl vyšlechtěn v obci Moravská Nová Ves panem Lubomírem Glosem. Z dalších modrých odrůd se ve Slovácké podoblasti pěstuje zejména Frankovka a Zweigeltrebe.

Jižní část této podoblasti patří k historicky nejzajímavější a začala se psát v době, kdy římské legie budovaly své posádky v Panonii. Byly zde nalezeny nejstarší stopy křesťanství na Moravě, spojené s Velkomoravskou říší. Ještě dnes můžeme obdivovat pozůstatky nejstarších křesťanských kostelů v Mikulčicích, v okolí Uherského Hradiště a v Modré u Velehradu, kde bylo neodmyslitelnou součástí náboženských obřadů právě víno. Historické zmínky o vinařství v této podoblasti najdeme i v mnoha středověkých listinách. Například v dokladech kláštera na Hradisku u Olomouce se v části o dodavatelích vína právě píše i o vinařích z Bzence. A kvalita bzeneckého vína neunikla ani papežům. Historicky doloženou zmínku o zdejším víně lze najít třeba v listině papeže Řehoře IX. z roku 1231. Již na přelomu 13. a 14. století se například víno z Blatnice pilo i v Praze. A v 17. století zde vlastnil vinici Jan Amos Komenský. Vinohradnictví a vinařství se přirozeně věnovala také šlechta. Mezi nejznámější patří pánové ze Žerotína a na Hodonínsku pánové z Lipé.

Současnost vinařství na Slovácku je ve znamení jak několika významných a úspěšných větších vinařství, tak především stovek malých soukromých vinařství  tradičních sklípků. Pravděpodobně nikde jinde nenarazíte na tak úzké spojení vinařských tradic s lidovou tvořivostí a folklorem. Z hlediska vinařské turistiky je to oblast krásná a romantická, ale i trochu neprobádaná. Nenabízí okázalou historickou krásu měst, ale významná vinařská centra jako Uherské Hradiště, Bzenec se zdejším zámkem a tradicí Bzenecké lipky, Kyjov či Břeclav, největší město Slovácka, malebné tradiční Podluží s údolím řeky Moravy a hlavně celou řadu menších městeček a vinařských obcí. Mezi ně patří Mutěnice s Výzkumnou vinařskou stanicí, Mařatice, historická Strážnice, Čejč, Dubňany, Archlebov, Žarošice či Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde vzniklo známkové víno Blatnický roháč spojením vín odrůd Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Nejznámější a naší vůbec první vesnickou památkovou rezervací je sklepní areál Plže u Petrova. V nedaleké Strážnici a Vlčnově, proslulém svou Jízdou králů, najdeme skanzeny vinařských staveb.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY
novinka
Bojíš se, že netrefíš ten správný dárek? Věnuj dárkový poukaz od DECANTÉ.
28.11.2017
DÁRKOVÉ OBALY
novinka
Aby byl Váš vinný dárek dokonalý, je potřeba vybrat slušivý dárkový obal. V Decanté nabízíme luxusní papírové...
28.11.2017
Feudi Salentini
novinka
Feudi Salentini se nachází v Leporanu, jedné z nejkrásnějších oblastí Salenta.
20.11.2017