Na Soutoku, Břeclav
 
Na Soutoku, Břeclav

Vinařství Na Soutoku se nachází ve vinařské oblasti Morava, podoblast slovácká.

Vinařství Na Soutoku
je rodinné vinařství, které vzniklo v roce 2011. Zakladatel vinařství, Ing. Karel Průša, CSc. je absolvent oboru Kvasná chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a kandidaturu (CSc.) získal v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky. 
Profesně se zabývá vínem z výrobního i výzkumného hlediska již od roku 1972. Samotnou výrobou vína se zabývá jeho syn, Ing. Karel Průša ml., absolvent oboru Biochemie a biotechnologie a oboru Technologie potravin na pražské VŠCHT.

Poloha Vinařství Na Soutoku
Výrobní prostory Vinařství Na Soutoku se nacházejí v malebné jihomoravské krajině na samotném okraji města Břeclav. Ve vzdálenosti 15 km od našeho sídla je SOUTOK řek Moravy a Dyje, magické místo, které představuje geograficky nejjižnější bod Moravy a zároveň místo, kde se setkávají hranice mezi ČR, Slovenskem a Rakouskem. Ve vzdušné vzdálenosti 10 km od našeho vinařství se zase nachází bod, kde se setkávají tři ze čtyř moravských vinařských podoblastí:  Mikulovská, Slovácká a Velkopavlovická. Dá se tedy říct, že ležíme přímo „v srdci“ Moravské vinařské oblasti.

Projekt Vinařství Na Soutoku
Poloha našeho výrobního zázemí, která nám zajišťuje dobrý přístup do všech moravských vinařských podoblastí, nás natolik inspirovala, že jsme se rozhodli pro vytvoření zatím naprosto unikátního projektu – vytvořit kolekci vín nejvýznamnějších moravských odrůd, které byly vypěstovány ve vinicích, jež jsou pro jejich pěstování typické, někdy až vyhlášené, a mají pro danou odrůdu ideální podmínky.
U nás ve vinařství například zpracováváme hrozny Ryzlinku Vlašského pocházejícího z vinic Mikulovského regionu, který je pro pěstování této odrůdy nejvhodnější a poskytuje obecně nejlépe hodnocené „Vlašáky“. Podobně zpracováváme například Sauvignon ze Znojemska, André a Chardonnay z Velkopavlovické podoblasti atd.. Přitom jsme schopni díky ideální poloze města Břeclav převézt většinu nasbíraných hroznů přímo z vinice do sklepa za kratší dobu než 20 minut.

Zpracování hroznů probíhá co nejrychleji a technologické vybavení, na kterém zpracování probíhá, představuje to nejmodernější, co se dnes ve vinařské technologii používá – kompletně bylo nakoupeno v roce 2011. Samotný způsob výroby je u nás založen na kombinaci tradičních postupů, které reflektují zvyky a tradice výroby vína na Moravě, s nejmodernějšími postupy.

Velkým zdrojem informací jsou pro nás především zkušenosti a praxe, získané při dlouhodobé profesní spolupráci a častých návštěvách v různých světových vinařstvích, především v Chile a Argentině, USA, Austrálii a Novém Zélandu. Odtud jsme si přinesli například technologie jako chlazení rmutu suchým ledem (pevný oxid uhličitý), s ním související až několikatýdenní studenou maceraci a velkou část technologie výroby červených vín.

Vinice
Hrozny pro výrobu našich vín ze 100% pocházejí z vinic našich přátel. Vlastní vinice tedy nemáme. Důvod je jednoduchý, chceme se naplno věnovat práci ve sklepě a poskytovat dokonalý servis našim zákazníkům. K  dodavatelům hroznů máme absolutní důvěru, protože se většinou jedná o velmi blízké přátele, kteří mají s prací ve vinici celoživotní zkušenosti a praxi a kteří dodávají hrozny významným moravským producentům už desetiletí. Nákup hroznů od více dodavatelů nám také poskytuje možnost si surovinu kontrolovat už ve vinici a pečlivě vybírat. Do našeho vinařství přijmeme opravdu jen ty nejzdravější a nejlépe vyzrálé hrozny.  Každý rok pečlivě vybíráme nejlepší hrozny z celé Moravy a vždy z těch nejlepších poloh pro danou odrůdu.


www.nasoutoku.cz

  • Slovácká vinařská podoblast 

Je tvořena částmi okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Břeclav, Zlín a Kroměříž. Zahrnuje 117 vinařských obcí. 

Vinařská podoblast slovácká je nejrozsáhlejší a také nejpestřejší z našich vinařských podoblastí, zahrnuje nejvýchodnější a nejsevernější území jižní Moravy a díky tomu má velmi různorodé přírodní podmínky. Na jihu u Břeclavi se dotýká hranic s Rakouskem i Slovenskem. Vinohrady jsou vysázeny jak v údolí řeky Moravy, tak i ve velmi členité a skoro zapomenuté kopcovité krajině Bílých Karpat, ale také na jižních svazích Chřibů a Ždánického lesa. Vůbec nejsevernější moravské vinice, pak najdete v okolí Uherského Hradiště, které také do této oblasti patří. Svébytný charakter severovýchodní části ovlivňují právě Bílé Karpaty, díky nimž zde panují vyrazně odlišné půdní a mikroklimatické podmínky, než jaké běžně najdeme na jižní Moravě. Zatímco místní půdy, jejichž podloží tvoří vápencové usazeniny, vrstvy pískovců a jílovců, jsou těžší, na teplejším jihu v údolí řek Moravy a Kyjovky převládají půdy lehčí. Stejně pestrá, jako jsou přírodní a geologické podmínky této podoblasti, je i nabídka odrůd, které se zde pěstují a v konečném důsledku samozřejmě i slováckých vín. Daří se tu Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému i šedému, Mülleru Thurgau a Muškátu moravskému. Právě tato dnes známá a populární odrůda ze Slovácké vinařské podoblasti pochází. Byla totiž vyšlechtěna ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích. Ještě jedna dnes již dobře známá typická moravská odrůda ze Slovácka pochází. Je to Cabernet Moravia, který byl vyšlechtěn v obci Moravská Nová Ves panem Lubomírem Glosem. Z dalších modrých odrůd se ve Slovácké podoblasti pěstuje zejména Frankovka a Zweigeltrebe.

Jižní část této podoblasti patří k historicky nejzajímavější a začala se psát v době, kdy římské legie budovaly své posádky v Panonii. Byly zde nalezeny nejstarší stopy křesťanství na Moravě, spojené s Velkomoravskou říší. Ještě dnes můžeme obdivovat pozůstatky nejstarších křesťanských kostelů v Mikulčicích, v okolí Uherského Hradiště a v Modré u Velehradu, kde bylo neodmyslitelnou součástí náboženských obřadů právě víno. Historické zmínky o vinařství v této podoblasti najdeme i v mnoha středověkých listinách. Například v dokladech kláštera na Hradisku u Olomouce se v části o dodavatelích vína právě píše i o vinařích z Bzence. A kvalita bzeneckého vína neunikla ani papežům. Historicky doloženou zmínku o zdejším víně lze najít třeba v listině papeže Řehoře IX. z roku 1231. Již na přelomu 13. a 14. století se například víno z Blatnice pilo i v Praze. A v 17. století zde vlastnil vinici Jan Amos Komenský. Vinohradnictví a vinařství se přirozeně věnovala také šlechta. Mezi nejznámější patří pánové ze Žerotína a na Hodonínsku pánové z Lipé.

Současnost vinařství na Slovácku je ve znamení jak několika významných a úspěšných větších vinařství, tak především stovek malých soukromých vinařství  tradičních sklípků. Pravděpodobně nikde jinde nenarazíte na tak úzké spojení vinařských tradic s lidovou tvořivostí a folklorem. Z hlediska vinařské turistiky je to oblast krásná a romantická, ale i trochu neprobádaná. Nenabízí okázalou historickou krásu měst, ale významná vinařská centra jako Uherské Hradiště, Bzenec se zdejším zámkem a tradicí Bzenecké lipky, Kyjov či Břeclav, největší město Slovácka, malebné tradiční Podluží s údolím řeky Moravy a hlavně celou řadu menších městeček a vinařských obcí. Mezi ně patří Mutěnice s Výzkumnou vinařskou stanicí, Mařatice, historická Strážnice, Čejč, Dubňany, Archlebov, Žarošice či Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde vzniklo známkové víno Blatnický roháč spojením vín odrůd Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Nejznámější a naší vůbec první vesnickou památkovou rezervací je sklepní areál Plže u Petrova. V nedaleké Strážnici a Vlčnově, proslulém svou Jízdou králů, najdeme skanzeny vinařských staveb.BAZAR VÍN 11.5.2019
novinka
Nastupují nové ročníky a částečná obměna sortimentu si vyžaduje velkou jarní čistku ve skladu!
28.04.2019
Novinky z Německa
novinka
Německá vína jsou známa především díky odrůdě Riesling, která má pravděpodobně původ v povodí řeky Rýn....
28.03.2019
Vinařství Petr Kočařík
novinka
Vinař Petr Kočařík tvoří seriózní a sofistikovaná vína s velkým potenciálem zrání.
27.02.2019